Hội nông dân Hà Nam - BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 732
All 11044859
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI
Cập nhật ngày : 7/8/2011 2:19:03 PM

 


BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

(Theo quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Chính phủ)

 

          Nông thôn: là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị, các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã.

          Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: là căn cứ để các địa phương chỉ đạo việc xây dựng, phát triển nông thôn mới; là cơ sở để đánh giá công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Tiêu chí 2: Giao thông.

Tiêu chí 3: Thuỷ lợi.

Tiêu chí 4: Điện.

Tiêu chí 5: Trường học

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất, văn hóa

Tiêu chí 7: Chợ nông thôn

Tiêu chí 8: Bưu điện

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

Tiêu chí 10: Thu nhập

Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tiêu chí 12: Cơ cấu lao động

Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất

Tiêu chí 14: Giáo dục

Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 16: Văn hoá

Tiêu chí 17: Môi trường

Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

Tiêu chí 19: An ninh và trật tự xã hội được giữ vững

          Cơ sở đánh giá huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới:

Có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới

          Cơ sở đánh giá tỉnh đạt tiêu chuẩn nông thôn mới:

Có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam