Hội nông dân Hà Nam - Nông dân xã Khả Phong: Hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 351
All 11141635
Nông dân xã Khả Phong: Hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Cập nhật ngày : 1/18/2016 3:02:13 PM

 

         

 

 

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội nông dân xã Khả Phong đã có nhiều hoạt động thiết thực trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác Hội.

 

          Bám sát định hướng của chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Khả Phong đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới là hướng đến huy động nguồn lực trong dân cùng với nguồn lực của Nhà nước, xã hội và doanh nghiệp để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời, xác định rõ vai trò chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới là người dân. Do vậy công tác tuyên truyền, khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tổ chức phát động các phong trào thi đua nông dân tham gia xây dựng gia đình, làng văn hóa, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Ngoài ra, Hội nông dân xã Khả Phong còn chủ động phối hợp với chính quyền xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên địa bàn nông thôn, tham gia đóng góp, xây dựng công tác quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện tại theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển; về những định hướng liên quan đến phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, công tác đào tạo nghề, việc làm và đời sống của nông dân. Bên cạnh đó Hội còn vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, ủng hộ, hiến đất để mở rộng hệ thống giao thông nông thôn theo quy hoạch, chủ động phối hợp với UBND xã lựa chọn một số tiêu chí có khả năng đạt như: nhà ở, nước sạch, môi trường, không có tệ nạn xã hội... để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, khuyến khích, động viên nông dân phát triển kinh tế trang trại, ngành nghề phù hợp... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho nông dân. Đến nay, Hội Nông dân xã đã tham gia sửa chữa nâng cấp trên 9 km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 11 km kênh mương thủy lợi. Hội còn duy trì đội văn nghệ, Đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên luyện tập và giao hữu giữa các xã. Bên cạnh đó Hội còn vận động hội viên ủng hộ, xây dựng quỹ khuyến học, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước xây dựng làng, gia đình văn hóa. Nhờ đó hội viên đã ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia đóng góp sức người, sức của để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với ý chí quyết tâm của người dân, bộ mặt nông thôn, nông dân trên địa bàn xã Khả Phong đã và đang từng ngày đổi thay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

Vũ Thanh Long

Chủ tịch HND xã Khả Phong

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam