Hội nông dân Hà Nam - Tiên Ngoại nỗ lực hoàn thành làm đường trục chính nội đồng năm 2016
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 847
All 11044979
Tiên Ngoại nỗ lực hoàn thành làm đường trục chính nội đồng năm 2016
Cập nhật ngày : 9/29/2016 9:14:13 AM

Tiên Ngoại nỗ lực hoàn thành

làm đường trục chính nội đồng năm 2016

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn, trong đó có đường giao thông để đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là làm đường giao thông nội đồng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Đường trục chính nội đồng là đường nối từ khu dân cư ra đồng ruộng hoặc đường nối từ đường giao thông chính (Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn) ra cánh đồng, mỗi cánh đồng chỉ có 01 đường trục chính quy mô Bm ≥ 3,5 m, Bn≥ 4,0 m, cao 0,5 m; 01 km đường trục chính nội đồng phải đáp ứng từ 35 ha trở lên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện trong việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các địa phương trong huyện tích cực làm đường trục chính nội đồng và đã đạt một số kết quả tích cực. Đến nay, huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt 19 tuyến đường trục chính nội đồng với chiều dài 8,647km trên địa bàn xã; triển khai đắp nền đường và từng bước cứng hóa mặt đường. Toàn xã đã đắp nền đường được 8,647 km (7,625km rải đá cấp phối), đạt tỷ lệ 88,1%.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện  về làm đường trục chính nội đồng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân để đẩy nhanh hoàn thành việc đắp nền đường trục chính nội đồng trong năm 2016. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã cũng đang khẩn trương triển khai cứng hóa  mặt đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất lao động. Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã tích cực tuyên truyền về những thuận lợi trong sinh hoạt và trong sản xuất khi cứng hóa đường trục chính nội đồng, tuyên truyền cơ chế hỗ trợ đá của UBND tỉnh. Theo Thông báo Kết luận số 1232/TB-VPUB, ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam hỗ trợ toàn bộ vật liệu để cứng hóa đường trục chính nội đồng cho các địa phương trong tỉnh, nhân dân trong xã rất phấn khởi, nhất trí đóng góp thêm kinh phí hoàn thành chỉ tiêu làm đường trục chính nội đồng. Cụ thể, Ủy ban nhân dân xã đang tập trung đôn đốc các thôn tiến hành nhận đá, triển khai rải đá cấp phối cứng hóa đường giao thông trục chính nội đồng. Đến ngày 25/6/2016  Ủy ban nhân dân xã đã nhận đủ 6.245,28 m3 đá và đến nay các thôn đã thi công xong đang chờ nghiệm thu. Đến hết tháng 8 /2016, theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xã Tiên Ngoại đã đạt được 12/19 tiêu chí, 31/39 chỉ tiêu, đạt 82/100 điểm. Các tiêu chí, chỉ tiêu đạt được đều đảm bảo chất lượng, duy trì phát triển bền vững. 

Có thể nói, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có đóng góp của Hội Nông dân; xã Tiên Ngoại đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, chắc chắn Tiên Ngoại sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017./.

 

Phạm Tiến Mạnh - Chủ tịch HND

                                                    Xã Tiên Ngoại-huyện Duy Tiên

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam