Hội nông dân Hà Nam - Duy Tiên - Huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 769
All 11044896
Duy Tiên - Huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật ngày : 5/15/2018 4:53:25 PM

 

Duy Tiên - Huyện đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

Sau gần 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện đã huy động nguồn kinh phí trên 1.383 tỷ đồng (trong đó nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh trên 606 tỷ đồng, chiếm 43,8%; ngân sách xã hơn 353 tỷ đồng, chiếm 25,5%; vốn nhân dân đóng góp trên 297 tỷ đồng, chiếm 21,5%; còn lại là vốn doanh nghiệp, vốn lồng ghép và các nguồn vốn khác). Đến hết năm 2017, 16/16 xã trong huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; trong phong trào xây dựng NTM, huyện Duy Tiên đã triển khai nhiều chương trình, đề án, dự án, mô hình phát triển sản xuất như đề án tích tụ, tập trung ruộng đất, đề án phát triển trồng nấm, mô hình cơ giới hóa cấy lúa bằng máy, mô hình nuôi ngan, vịt an toàn sinh học; mô hình nuôi lợn sạch; đề phát triển chăn nuôi bò sữa, mô hình rau hữu cơ Trác Văn. Đã hình thành vùng chuyên canh trồng cam, ổi, bưởi tập trung với diện tích trên 100 ha (tại các xã Trác Văn, Chuyên Ngoại, Châu Giang)... nhờ đó, đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện là 38 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%.Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM, ngày 10/5/2018, Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 509/QĐ-TTg công nhận huyện huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017./.

HỘI NÔNG DÂN DUY TIÊN

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam