Hội nông dân Hà Nam - Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 869
All 11045001
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.
Cập nhật ngày : 7/11/2018 4:33:20 PM

 

 

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Là thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, các cấp Hội Nông dân thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.                                           

Với 27.454  hội viên nông dân, chiếm 92% số hộ nông nghiệp trong huyện, thời gian qua các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xác định rõ vai trò của hội đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ nông dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, loa phát thanh, Bản tin, trang thông tin điện tử, các hội thi... Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương và công tác hội. Với vai trò của Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch và lựa chọn các tiêu chí để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện, cụ thể như tiêu chí vệ sinh môi trường, dạy nghề cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế tăng thu nhập cho nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng, phố văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong thời gian qua các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bình quân hàng năm có hơn 15 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi,  toàn huyện đã có 7.323 mô hình thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 182 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của hội viên, nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, luân canh, xen canh lúa hoa mầu, phát triển cây hàng hóa kết hợp với du lịch, dịch vụ các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cụ thể như tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, trình diễn mô hình, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân; mở các lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, tổ chức các lớp dạy nghề; hỗ trợ nông dân mua máy móc nông nghiệp, vật tư, phân bón; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án làm điểm để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng... Điểm nổi bật trong những năm gần đây Hội thực hiện đó là Phối hợp với Phòng NN&PTNT vận động hội viên nông dân chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; đề án tích tụ tập trung ruộng đất; đề án phát triển đàn bò sữa; phong trào cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; triển khai và thực hiện chương trình tiếp sức nhà nông cho con đến trường với trên 60 lượt hộ hội viên nông dân nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 600 triệu đồng; quản lý và khai thác hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội 85.709 triệu đồng, quỹ hỗ trợ nông dân 4,2 tỉ đồng tạo điều kiện cho trên 3.000 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” “ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với nhiều hình thức vận động phong phú, những năm gần đây, nông dân các địa phương trong huyện đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công làm mới, sửa chữa và nâng cấp hơn 400 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, nâng cấp 115 km kênh mương nội đồng. Nhiều thôn, làng đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trạm bơm và nhà văn hoá… tạo nên một diện mạo mới ở các làng quê trong thời kỳ đổi mới. Một trong những hình thức tổ chức tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đó là các cơ sở Hội đã thành lập, duy trì sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ nông dân. Hiện nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì được 128 câu lạc bộ với 5.229 thành viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ thường xuyên đổi mới phù hợp với nhiệm vụ ở từng thời điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn môi trường nông thôn v.v...Với phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền cho hội viên nông dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận.

Với sự chủ động, cố gắng nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới; năm 2017 huyện Duy Tiên có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; huyện được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đây là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân và giai cấp nông dân trong toàn huyện.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thời gian tới các cấp Hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới theo Kết luận số 61-KL/BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chỉ thị số 59 – CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”… gắn với Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, hướng dẫn các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn huyện nhà theo hướng nhanh và bền vững.

 

Đinh Đức Cảnh

Chủ tịch HND huyện Duy Tiên

 


Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam