Hội nông dân Hà Nam - Hội Nông dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm) Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 761
All 11044888
Hội Nông dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm) Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Cập nhật ngày : 7/23/2018 3:50:23 PM

 

Hội Nông dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm)

Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

 

         

          Một trong những nhiệm vụ công tác Hội năm 2018 được Hội Nông dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm, Hà Nam) đặt thành nhiệm vụ trọng tâm đó là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

          Tranh thủ ý kiến lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Hội Nông dân cấp trên, 6 tháng đầu năm 2018 hội viên nông dân xã đã tích cực tham gia đóng góp phí thu gom rác thải bảo vệ môi trường theo Quyết định số 34/2016 của UBND tỉnh Hà Nam, tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế với 97 thẻ, triển khai xây dựng 10 mô hình phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất an toàn thực phẩm, tổ chức cho trên 900 hộ hội viên đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, chỉ đạo 9/9 chi hội thôn xóm xây dựng mô hình chi hội không có hội viên phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, chi hội không có hội viên sinh con thứ ba trở lên, chi hội tự quản đường nông thôn “sáng-xanh-sạch-đẹp”…

          Kết quả trên tuy mới là bước đầu, song, cán bộ, hội viên nông dân xã Thanh Tân quyết tâm thi đua lao động sản xuất, để đạt mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới cuối năm 2018./.

 

Phạm Minh Văn

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tân

Thanh Liêm, Hà Nam

         

 

         

         

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam