Hội nông dân Hà Nam - Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 305
All 11141572
Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Cập nhật ngày : 5/27/2019 3:32:36 PM

 

Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, xã đạt chuẩn Nông thôn mới

 

          Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Hà Nam "về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”; Sau 7 năm triển khai thực hiện, với tinh thần (nhà nước và nhân dân cùng làm), cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương, MTTQ, Hội nông dân, các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Tiến Thắng đã thực sự phát triển rộng khắp, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi. Mô hình nông thôn mới đã từng bước được hình thành, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển; nhất là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng, 100% đường giao thông thôn xóm, ngõ xóm được bê tông hóa đạt chuẩn và đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Hệ thống chính trị được củng cố tăng cường, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên. Công tác tuyên truyền vận động đến hội viên nông dân, nhân dân tham hưởng ứng tích cực, chung tay xây dựng Nông thôn mới. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, các giải pháp chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu, kinh tế, xây dựng các mô hình đầu tư cho sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích ngày càng tăng cao. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,4 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%. Tình hình ANCT- trật tự ATXH được đảm bảo giữ vững. Toàn xã Tiến Thắng đã huy động nguồn lực cho xây dựng NTM hơn 121 tỷ  đồng; trong đó ngân sách của cấp trên  hỗ trợ trên 50 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 9,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 54 tỷ đồng chiếm 44,2%; vốn lồng ghép và vốn khác trên 7,8 tỷ  đồng. ​

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền địa phương, MTTQ, các ngành đoàn thể và hội viên nông dân, nhân dân địa phương. Tháng 4/2019 vừa qua, xã Tiến Thắng đã đón nhận Bằng Nông thôn mới.

Để làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, trong tháng thời gian tới  Hội nông dân xã tiếp tục chỉ đạo các chi hội làm tốt tuyên truyền cho hội viên nông dân, nhân dân tham gia vào các cuộc vận động do Hội phát động, đặc biệt ưu tiên cho công tác ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc các con đường hoa ở các chi hội./.

Trần Thanh Tùng – Chủ tịch Hội nông dân xã Tiến Thắng,

 


Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam