Lào Cai: Triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
CTTĐT- Ngày 28/9 UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4725/UBND-TM về việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 

Theo đó, tại tỉnh Lào Cai có 4 huyện, thành phố được phép triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán là: Thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Văn Bàn và huyện Si Ma Cai. Thời gian thí điểm sẽ bắt đầu từ Quý IV/2016. Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu). Đơn vị chủ trì thí điểm là Cục thuế tỉnh Lào Cai và Chi cục Thuế các huyện, thành phố: Lào Cai, Văn Bàn, Bảo Thắng, Si Ma Cai. Bưu điện tỉnh Lào Cai là đơn vị đăng ký tham gia thí điểm.

Để việc triển khai thí điểm thành công, đạt kết quả cao, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Văn Bàn, Bảo Thắng, Si ma Cai và Thành phố Lào Cai quán triệt và chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể:

UBND các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế và cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tổ chức thực hiện việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế, đảm bảo không gây xáo trộn về kinh doanh và nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí và Cục thuế, Chi cục Thuế và các huyện, thành phố xây dựng chuyên mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về chương trình ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế thep phương pháp khoán.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo kiểm tra, giám sát Chi cục Thuế các huyện, thành phố triển khai đảm bảo: Áp dụng tối đa bằng phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, đảm bảo số thuế kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Si Ma Cai tổ chức hạch toán số thu thuế của cá nhân kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần)trong quá trình thực hiện.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn có giái pháp hỗ trợ cá nhân kinh doanh, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi.

yêu cầu đơn vị nhận ủy nhiệm thu (Bưu điện tỉnh Lào Cai) tổ chức triển khai, thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời số thuế vào ngân sách nhà nước.

Các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có trách nhiệm phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong việc nộp thuế theo quy định. /.

Ban biên tập 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 948
  • Tất cả: 18,757,006
Đăng nhập