Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh

 

Chiều Ngày 15/1 Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh điều hành hội nghị

Trong năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động chuyên môn, song Hội Nông dân tỉnh đã lãnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt Quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể, chủ động bàn, thảo luận và quyết định kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; các chỉ tiêu thi đua năm 2023 thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch. Cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng nề nếp, các tổ chức trong cơ quan thực hiện công khai dân chủ, tập thể đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, trong đó lãnh đạo cơ quan đã quan tâm kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức trong đơn vị. Năm 2023, nhiều tập thể, cán bộ công chức cơ quan HND tỉnh được các cấp khen thưởng.

anh tin bai

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Phương Quỳnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

 Năm 2024,Tập thể lãnh đạo và đội ngũ CBCC, NLĐ cơ quan HND Tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của các Ban, Văn phòng, cụ thể hóa công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024./.

 

Trần Thị Thanh Hương

Hội Nông dân tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập