Hội Nông dân huyện Thanh Liêm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và các nghị quyết của Tỉnh, của Huyện

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm triển khai chương trình hành động

thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và các nghị quyết của Tỉnh, của Huyện

 

          Để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời qua đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương, Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 41NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam; Nghị quyết số 20-NQ/HU của Huyện ủy Thanh Liêm.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Trọng Quỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thị Thu Hiền. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TU và Nghị quyết số 20-NQ/HU

          Theo đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, gồm: Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình có liên quan; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân ít nhất 01 lần/năm. 100% cán bộ Hội, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của tỉnh, của huyện. Hằng tháng, 16/16 cơ sở Hội duy trì nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận trong nông dân, nông thôn tại địa phương theo định kỳ và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn huyện kết nạp mới từ 300-500 hội viên/năm; 100% chủ tịch Hội Nông dân cơ sở và huyện đủ điều kiện được kết nạp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Hằng năm, 100% cơ sở Hội phối hợp thực hiện có chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động, Hội Nông dân huyện chủ trì tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát, 01 cuộc phản biện xã hội/năm; Hội Nông dân cơ sở phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức từ 01-02 cuộc giám sát, ít nhất 01 cuộc phản biện xã hội. Hằng năm, 100% cán bộ Hội trong huyện được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 16/16 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu.

          Bám sát chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, sau hội nghị Hội Nông dân các xã, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch triển khai tới cán bộ, hội viên và tổ chức thực hiện trên địa bàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 46-NQ/TW, Nghị quyết 41-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/HU đã đề ra./.

                                                                 Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập