Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2024

 

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2024

Ngày 19/4/2024, Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2024 cho các đồng chí là cán bộ chuyên trách Hội Nông dân thị xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch HND cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Minh Thuận - Phó trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ.

Buổi sáng các đại biểu được nghe truyền đạt 2 nội dung: Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ chính trị và xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể.

anh tin bai

/c Trần Văn Thành – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn)

anh tin bai

/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó chủ tịch HND tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn)

Buổi chiều các đại biểu được nghe truyền đạt 2 nội dung: Chương hình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 46 ngày 20/12/2023 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết 41 ngày 15/12/2023 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chuyên đề nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân tại cơ sở giải quyết được những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại cơ sở, đồng thời củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội nông dân ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trên địa bàn thị xã.

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập