Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI,

nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Những ngày này, Hội Nông dân tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày (ngày 19 và 20/9/2023) tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng như kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội, Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII... Qua đó nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn tới.

anh tin bai

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, phát động thi đua chào mừng Đại hội trong toàn hệ thống Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện đã được tổ chức trang trọng, đúng nội dung chương trình, nhân sự bầu cử được chuẩn bị theo quy định và Điều lệ hội. Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân các cấp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Điểm mới trong Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là trưng bày các pa nô ảnh, phóng sự về hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công trình chào mừng Đại hội; tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, các đặc sản nông nghiệp, sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu của địa phương. Cán bộ hội các cấp đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; đăng tải trên trang Website của Hội, xuất bản tập san “Tự hào nông dân Hà Nam” chào mừng Đại hội; đặc biệt Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị đã công phu chuẩn bị một tiết mục văn nghệ đặc sắc của hội viên để tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, góp phần cho sự thành công của Đại hôi.

Với sự chủ động tích cực của các cấp Hội, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã cơ bản hoàn thành. Các đề án, công tác nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X, kịch bản điều hành và các văn bản liên quan đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo theo yêu cầu trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Báo cáo chính trị tập trung nêu bật cách làm, kết quả nổi bật của các phong trào, hoạt động của Hội, đồng thời nêu lên bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; chú trọng vào các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình tiêu biểu hướng đến mục tiêu hỗ trợ, đồng hành với hội viên nông dân gắn với phát triển kinh tế...

Đặc biệt, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục xây dựng, phát triển những mục tiêu mang tính đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội các cấp và giai cấp nông dân tỉnh Hà Nam vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, tập trung hướng hoạt động về cơ sở. Vận động nông dân tham gia phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh, sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; tham gia phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ. Từ thành công của Đại hội cấp huyện và cơ sở, cùng với việc tích cực chuẩn bị các bước cần thiết cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, đây sẽ là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028, làm cơ sở quan trọng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống./.

 

Trần Thị Thanh Hương

Hội Nông dân Hà Nam

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập