Thanh Liêm tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028

Thanh Liêm tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028

          Thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và Hướng dẫn số 12-HD/HNDTW ngày 04/3/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để bầu Ủy ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

          Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự bầu Ủy viên ủy ban kiểm tra với số lượng 03 đồng chí, trong đó lãnh đạo Hội Nông dân huyện là 01 đồng chí, Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở 01 đồng chí, và 01 đồng chí là Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu Ủy ban kiểm tra

          Chức năng của Ủy ban kiểm tra là tham mưu cho Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới về việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghị quyết, chủ trương, quy định của Hội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

          Trên cơ sở danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện chuẩn bị và giới thiệu, các ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và bầu ra 03 đồng chí trong  ủy ban kiểm tra , đồng chí Đặng Thị Thu Hiện được bầu chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

                                           Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập