Hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay của Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ

Hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay của Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính quyền về công tác thu hút đầu tư, phát triển các mô hình giúp nông dân phát triển kinh tế tại địa phương, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) đã thực hiện hiệu quả hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để hội viên nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Thực hiện công tác ủy thác cho vay, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ phối hợp triển khai tốt các chương trình cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh huyện Lý Nhân, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng. Đến nay, Hội Nông dân đang quản lý nguồn vốn vay trên 14,8 tỷ đồng; trong đố, vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân là 400 triệu đồng, vốn ủy thác từ NHCSXH huyện với dư nợ trên 14,4 tỷ đồng cho 209 hộ vay vốn thông qua 06 Tổ tiết  kiệm & vay vốn (TK&VV).

Xác định Hội là cầu nối giữa NHCSXH và nông dân nhằm quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vốn cũng như định hướng sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hiệu quả cho hội viên từ đó tạo niềm tin của hội viên đối với tổ chức Hội. Ðể nguồn vốn ưu đãi về đúng đối tượng, Hội Nông dân thị trấn đã quán triệt các Tổ TK&VV phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện quy trình cho vay đảm bảo công khai, dân chủ. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đầy đủ chủ trương của Chính phủ, các chính sách mới của ngân hàng về cho vay vốn ưu đãi. Tổ chức kiểm tra theo định kỳ, đột xuất các đối tượng vay, mục đích sử dụng, đối chiếu đúng quy định; kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân. Trang bị và thường xuyên củng cố đầy đủ hồ sơ, sổ sách trong công tác theo dõi, quản lý các nguồn vốn vay. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ quản lý vốn vay từ Hội Nông dân thị trấn đến Tổ TK&VV luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác nên 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn hàng tháng đều được xếp loại tốt, khá, không có nợ quá hạn.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình hội viên đã giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, phát triển chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn,  cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo ở địa phương. Ngoài nguồn vốn ưu đãi, Hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT; tổ chức tham quan, học hỏi, định hướng, nhân rộng các mô hình sản xuất, cây, con giống mới hiệu quả… để hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi.

anh tin bai

(Một buổi sinh hoạt tại Tổ TK&VV do Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ quản lý)

Để thực hiện tốt hơn chương trình nhận ủy thác cho vay vốn, thời gian tới Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, làm tốt vai trò là cánh tay nối giữa NHCSXH với hội viên nông dân. Trong đó, Hội chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên những quy định, thủ tục cho vay của NHCSXH; những điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng vốn vay; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách làm có hiệu quả… giúp các hộ hội viên phát triển kinh tế.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập