Hội Nông dân xã Liên Sơn làm tốt công tác ủy thác vốn vay chính sách xã hội

Hội Nông dân xã Liên Sơn làm tốt công tác

ủy thác vốn vay chính sách xã hội

 

Thực hiện nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách, Hội Nông dân xã hiện đang quản lý 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư với 101 tổ viên, tổng dư nợ 6,5 tỷ đồng. Cùng với việc bình xét hộ vay dân chủ công khai, đôn đốc hộ vay trả nợ nộp lãi đúng kỳ hạn, Hội Nông dân xã chỉ đạo triển khai khá tốt công tác huy động tiết kiệm. Cụ thể là số Tổ tiết kiệm và vay vốn và số hội viên vay vốn chính sách thuộc Hội Nông dân quản lý đã tham gia tiết kiệm đạt 100% với số tiền gửi tiết kiệm 281 triệu đồng giúp hội viên nông dân biết tính toán có kế hoạch trong chi tiêu và “tích tiểu thành đại” để dùng trả nợ thay khoản nợ gốc đến kỳ hạn.

Không dừng lại việc quản lý chặt chẽ nguồn vốn ủy thác, Hội Nông dân xã thường xuyên phối hợp nhịp nhàng với các hội, đoàn thể khác tích cực hướng dẫn giúp các hộ vay vốn chính sách lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Cán bộ Hội đã theo dõi, xem xét kỹ từng hồ sơ vay vốn, qua đó đánh giá chính xác tính khả thi và khả năng hoàn trả nợ của hội viên rồi mới đề xuất với chính quyền UBND xã và Ngân hàng CSXH huyện duyệt mức cho vay hợp lý. Từ nguồn vốn chính sách do Hội Nông dân xã nhận ủy thác nhiều hội viên đã phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, mở rộng diện tích VAC, sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động ủy thác. Hội Nông dân xã Liên Sơn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay, hướng dẫn hội viên nông dân và Nhân dân nhận thức đầy đủ về chính sách ưu đãi, nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy chế hoạt động của Tổ TK&VV. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề cho hội viên nông dân, giúp các hội viên Nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

anh tin bai
anh tin bai

                    Hộ ông Vũ Văn Hải – Phát triển mô hình nuôi ong lấy mật với nguồn từ vốn vay ủy thác

anh tin bai

Hộ Ông Nguyễn Văn Khương phát triển mô hình nuôi dê sinh sản, lấy thịt từ nguồn vốn vay

 

Hội Nông dân xã Liên Sơn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập