Hội Nông dân huyện Thanh Liêm chú trọng tăng trưởng các nguồn vốn quỹ giúp nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh

Hội Nông dân huyện Thanh Liêm chú trọng tăng trưởng

các nguồn vốn quỹ giúp nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh

Nguồn vốn quỹ của các cấp Hội Nông dân là một kênh tín dụng ưu đãi giúp các hộ nông dân có thêm nguồn lực để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đang quản lý 174,2 tỷ đồng vốn quỹ; trong đó nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp toàn huyện đang quản lý cho vay là 08 dự án với dư nợ 3,4 tỷ đồng, 68 hộ vay phát triển mô hình kinh tế hộ, trong đó vốn ủy thác từ Trung ương là 1,5 tỷ đồng, vốn ủy thác từ Hội Nông dân tỉnh là 500 triệu đồng, vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện 1,4 tỷ đồng (ngân sách cấp: 1,0 tỷ đồng, vận động: 400 triệu đồng); nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội là 170,8 tỷ đồng, tăng 15,3 tỷ đồng so với đầu năm, với 2.831 hộ dư nợ, chiếm tỷ trọng 34,44% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,08%.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngân hàng tín chấp vay vốn cho nông dân, trong năm Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp Hội vận động tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện với 200 triệu đồng, (trong đó tự tăng từ phí cho vay và hoạt động dịch vụ trên 30 triệu đồng). Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, các cấp Hội trong huyện thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của các hộ, đã tổ chức 16 cuộc kiểm tra tại 100% cơ sở Hội, 22 tổ TK&VV, 115 hộ vay vốn đang dư nợ.

anh tin bai

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra hoạt động quản lý các nguồn vốn quỹ tại Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

Các nguồn vốn, quỹ đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân phát triển, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Thông qua việc vay vốn, nhiều mô hình nông dân đã khởi nghiệp hiệu quả./.

 

Đặng Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập