Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) - Dấu ấn một nhiệm kỳ

 

Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng nông dân vững mạnh về mọi mặt, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển, tạo dấu ấn đậm nét với hội viên nhân dân và tạo niềm tin với cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

          Nhiệm kỳ qua, Công tác Hội và phong trào nông dân của thị trấn Vĩnh Trụ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân huyện Lý Nhân và Đảng ủy thị trấn, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, nông dân toàn thị trấn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thị trấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đã đề ra. Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ do Hội cấp trên đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua hàng năm để tổ chức chỉ đạo thực hiện, 12/12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác Hội được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nòng cốt quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân thị trấn đã đổi mới và tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức tổng kết, gặp mặt, toạ đàm,… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của Hội tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển thông qua thi đấu thể thao như: cầu lông, bóng chuyền; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ và tham gia hội thi “Nhà nông đua tài”năm cấp huyện năm 2022 đạt giải Nhất, đạt Giải Nhì cuộc thi cấp tỉnh.

anh tin bai

(Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026)

 

anh tin bai

(Hội Nông dân thị trấn tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2020)

anh tin bai

(Hội Nông dân thị trấn Vinh Trụ tham dự Hội thi Nhà nông đua tài

huyện Lý Nhân năm 2022)

Công tác phát triển hội viên mới được các cấp Hội quan tâm, trong nhiệm kỳ Hội đã thành lập được 03 chi, tổ hội nghề nghiệp và 01 tổ hợp tác các hộ tiểu thương; phát triển 457 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thị trấn lên 1.856 HV, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 86% so với hộ nông nghiệp. Sinh hoạt ở các chi hội từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội bình quân đạt gần 80%.

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và, có sức lan tỏa như: Phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”: Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp 75 ngày công lao động; dịch tường, hiến hơn 2.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn. Thực hiện mô hình “Cán bộ hội viên nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”, Hội đã vận động, trao tặng là 08 con bò với số tiền 116 triệu đồng; giúp 25 hộ thoát nghèo, thoát cân nghèo về hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, giống, vốn vay, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động.

anh tin bai

(Hội trao tặng bò vàng sinh sản cho hộ hội viên nông dân nghèo)

Điểm nhấn là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được phát triển, lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động để đầu tư phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất... Trong nhiệm kỳ đã có 5.945 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp, qua bình xét có có 3.518 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Thông qua phong trào đã đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên, nông dân làm kinh tế giỏi cho hiệu quả kinh tế cao, có thu nhập ổn định như hộ hội viên Trần Ngọc Hiếu - TDP Vĩnh Tiến - HTX nông sản sạch Bảo An sử dụng nhà lưới, hệ thống tưới nước tự động trong sản xuất rau, củ, quả; mô hình Nuôi ngan đẻ của hội viên Lê Văn Đạt - thôn 3 Mai Xá, mô hình Bò sữa của hội viên Trần Văn Cải - TDP Vĩnh Tiến,… Hội duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình liên kết phát triển kinh tế gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu,….

anh tin bai

(Mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu)

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị trấn đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương với dư nợ trên 400 triệu đồng cho 10 hộ hội viên vay để thực hiện dự án Sản xuất mành nứa. Thực hiện tốt ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 06 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý với tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng cho 206 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Hội phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, GDTX huyện tổ chức 05 lớp dạy nghề cho 175 lao động, tập huấn chuyển giao KHKT cho 1.655 lượt người, tư vấn việc làm cho 370 lượt người. Trong nhiệm kỳ, Hội vận động được 1.473 thẻ BHYT, tỷ lệ hội viên nông dân tham gia thẻ BHYT đạt 95,6%. Hội duy trì việc chăm sóc 03 tuyến đường hoa dài 1,5 km2; 06 tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp do các chi hội quản lý; các chi hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hàng tháng; thu gom, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình,...

anh tin bai

(Cán bộ, hội viên Hội Nông dân thị trấn trồng, chăm sóc tuyến đường hoa)

Trong công tác an sinh xã hội, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 181 suất quà với trị giá 168,9 triệu đồng nhân dịp các ngày lễ, tết. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “tương thân tương ái”, Hội đã cấp phát 42,5 nghìn chiếc khẩu trang miễn phí, ủng hộ các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện 35 triệu đồng tiền mặt, các nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, mở điểm bán dưa hấu hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ 07 tấn dưa hấu với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, tiêu thụ gần 6 tạ hành tím, 50 kg vải thiều Bắc Giang.

anh tin bai

(Điểm bán hàng hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ dưa hấu)

anh tin bai

(Hội Nông dân thị trấn trao tiền hỗ trợ và nhu yếu phẩm cho Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Công Lý)

Cùng nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, tổ chức hội ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm năm liền, Hội Nông dân thị trấn luôn được Hội Nông dân huyện đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn và 07 cá nhân đã được nhận Giấy khen, Bằng khen “có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Nông dân” của các cấp Hội Nông dân.

Nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 đã bắt đầu với nhiều thời cơ mới nhưng cũng có nhiều thách thức, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh trong thời kỳ hội nhập. Tin tưởng rằng, từ những dấu ấn của nhiệm kỳ đã qua, Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ sẽ vững tin, quyết tâm trên chặng đường mới xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh góp phần đưa thị trấn Vĩnh Trụ sớm trở thành khu đô thị loại IV.

 

Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập