Công văn V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2019

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  147  - CV/HNDT

V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2019”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày   8  tháng 10  năm 2019

 

            Kính gửi:   - BTV HND các huyện, thành phố;

                                - Lãnh đạo các Ban, Văn phòng trực thuộc cơ quan HND tỉnh.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019;

Căn cứ Định hướng công tác tư tưởng tháng10/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam. BTV Hội Nông dân tỉnh định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân tháng 10/2019 đến các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện với những nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XIII cùa Đảng”, Kế hoạch số 129- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tuyên truyền kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

3. Tích cực tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, nhất là ý nghĩa nhân văn và kết quả thực hiện mô hình Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho HVND nghèo... cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

4. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/); Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm 129 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890- 20/10/2019) và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề (20/10/1930 - 20/10/2019) Tuyên truyền kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII.

5. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình Biển Đông thời gian gần đây theo Tài liệu thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo trung ương và của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam để cán bộ, hội viên nông dân hiểu đúng, đầy đủ về bản chất vụ việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại tái xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền những căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; khẳng định quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đồng thời thể hiện Việt Nam nố lực và mong muốn giải quyết những vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả phát triển kinh tế của tỉnh, địa phương tháng 9 và 9 tháng đầu năm; kết quả công tác Hội và phong trào nông dân sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội X Hội Nông dân tỉnh, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các doanh nghiệp trong tỉnh; công tác giảm nghèo; công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ...

Đề nghị BTV HND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo. triển khai thực hiện; tích cực, chủ động nắm bắt, phản ánh sâu, rõ chính xác tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Gửi báo cáo về Ban Thường vụ HND tỉnh (qua Ban Xây dựng hội) trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Trung ương HND Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- TT tỉnh hội;

- Các ban, văn phòng;

- HND các huyện, thành phố;

- Lưu VP; Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Phó chủ tịch

 

(Đã ký)

 

Tống Văn Tam

 

 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập