Công văn V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  218  - CV/HNDT

“V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh Covid-19

 CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

   Độc lp - T do - Hnh phúc

   

             Hà Nam, ngày  03  tháng 8  năm 2020

 

 

Kính gửi:  - BTV HND các huyện, thị xã, thành phố;

                                      -  Lãnh đạo các ban, đơn vị HND tỉnh.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 27/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2227/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ngày 30/7/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn 1462-CV/TU, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn 2301 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; ngày 31/7/2020 BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh Hà Nam có Công điện số 01/CĐ-BCĐPCD về việc khẩn trơng rà soát, quản lý thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ngày 02/8/2020 BCĐ phòng chống COVID-9 tỉnh Hà Nam có công văn số 91/BCĐ-KGVX về việc tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 liên quan ca bệnh số 620. Để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời các thông tin chính thống về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, hội viên, nông dân bằng các hình thức như: tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Website của Hội; phối hợp tuyên truyên trên hệ thống truyền thanh tại cơ sở,....Tuyên truyền để cán bộ, hội viên không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn.

2. Phối hợp rà soát, báo cáo với chính quyền và ngành y tế địa phương danh sách cán bộ, hội viên, nông dân đã đến Thành phố Đà Nẵng trở về địa phương chưa qua 14 ngày; tuyên truyền, vận động những đối tượng này thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

(Nội dung các Thông bảo của Bộ Y tế truy cập trên mạng xã hội Zalo cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Thông tin để người dân tạm dừng đến Thành phố Đà Nẵng với mục đích du lịch, tham quan, thăm thân nhân và các công việc không cần thiết khác.

3. Phối hợp giám sát, kịp thời phát hiện sớm, báo cáo cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương để đưa đi cách ly tập trung ngay theo quy định.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan HND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, Ban Xây dựng Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Tống Văn Tam

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập